Najbogatszy nawet merytorycznie serwis staje się z czasem dla odwiedzającego go Gościa nużący, gdy nie zawiera urozmaicających słowo obrazów :-) Jeśli jeszcze „słowo” traktuje o malarstwie lub grafice, to oczywistym jest, iż bez obrazu obejść się nie sposób... I tak powstał pomysł „Fotoplastykonu” , w którym – oprócz fotografii prac plastycznych Mistrza – zamieściliśmy, głównie dzięki uprzejmości znakomitych fotografików, również zdjęcia z przedstawień scenicznych oraz innych wydarzeń, w jakikolwiek sposób z Janem Wołkiem związanych.

Życzymy wielu miłych wrażeń i zapraszamy na wirtualny pokaz!

Projekt graficzny i kodowanie - © J & J 2007 - 2023   /   Zdjęcie Jana Wołka - © Mariusz Szacho